مقاله

کارگاه عکاسی در برج آزادی تهران

کارگاه عکاسی در برج آزادی تهران کنترل نور در فضاهای بازدر زمان های مختلف از روز را میتوان پرچالش ترین نوع عکاسی دانست زمانیکه عکاس بخواهد با حفظ نورموجود در…
فهرست
رفتن به نوار ابزار