تدریس

Sinar

Sinar P3-df از خصوصیات بارز سیستم Sinar P3-df که یقینا می توان به آن اشاره داشت ضریب دقت بالا, سهولت کاربری ابزارها والمانها, کنترل آسان perspective و نیز فوکوس مطلوب…
فهرست
رفتن به نوار ابزار