Sinar P3-df
از خصوصیات بارز سیستم Sinar P3-df که یقینا می توان به آن اشاره داشت ضریب دقت بالا, سهولت کاربری ابزارها والمانها, کنترل آسان perspective و نیز فوکوس مطلوب و بهینه است. به لحاظ وجود المان های تیلت و شیفت دقیق, شما احاطه کاملی بر تصویر داشته و کنترل پرسپکتیو کاملا تحت سیطره و اختیار شما خواهد بود.
سیستمی بهینه جهت عکسبرداری دیجیتال با تعبیه ابزارهای میکرومتری بسیار دقیق، نهایت قدرت و دقت فوکوس را می توان انتظار داشت. فوکوس نرم موجود در این سیستم, موجب ازدیاد ضریب دقت برای عکسبرداری در داخل استودیو می گردد.همچنین در این سیستم ضریب دقت فوکوس حدودا %30 (در قیاس بامدل های پیشین) بیشتر است. همانطورکه می دانیم تکنولوژی دیجیتال در قیاس با آنالوگ تحولی شگرف در دنیای عکسبرداری بوده است و از این رو سطح سنسورهای جدید قادر به ثبت داده ها و پردازش اطلاعات تصویری بیشتری بوده، ولی با این حال هنوز سنگ بنای اصلی عکسبرداری آنالوگ و اصول پایه ای حاکم بر آن دستخوش تغیرات چندانی نشده است. این موضوع بالاخص در زمینه عکسبرداری با دوربینهای فانوسی مصداق بیشتری پیدامی کند، چرا که بایستی موقیعت دقیق صفحات شارپنس یافت شود و نیزاصلاح پرسپکتیو ازاهمیت بسزایی برخوردار است. سینار برندی است که از قدیم الایام در خصوص تولید محصولات دوربینهای فانوسی پیشتازبوده همچنان خط مشی خود را برای بهبود و ارتقای روز افزون در کیفیت کالا حفظ نموده است.

• ایده آل جهت عکسبرداری داخل استودیو با استفاده ازیک آدابتور لغزشی کمکی ونیز ابزاری مناسب برای رول فیلم 120و220
• ابزارهای میکرومتری بسیاردقیق
• قابلیت سازگاری و تطبیق با متعلقات سینار
• قابلیت حرکت انتقالی و شیفت در راستای قائم: cm + 4 / -2
• انحراف نرم: 19 + درجه 19 –
• وزن : 5.2 کیلوگرم
لنزهای : Sinar CEF , CMV , CAB
• انحراف سخت : 45 + درجه 45 –
• محسابه گر عمق میدان به شما اطلاع می دهد که چه میزان عمق میدانی برای ثبت تصویر نیاز دارید.
• سازگار باتمامی لنزهای Sinaron و لنزهای و CMV
سینارp3
عكس¬هايي كه با دوربين¬هاي معمولي گرفته مي¬شوند غالبا داراي پرسپكتيو مركزي مي¬باشند اگر صفحه تصوير در چنين دوربيني به موازات صفحه سوژه قرار نگرفته باشد، آنگاه عكس حاصل دچار اعوجاج و كج شدگي خواهد بود. از لحاظ ديدگاه نورسنجي، اگر صفحات تصوير و لنز مطابق با عملكرد يكديگر حركت چرخشي داشته باشد آن گاه بازتاب اين صفحات در نقطه¬اي يكديگر را قطع مي¬كنند.
به واسطه حركات چرخشي در دوربين¬هاي فانوسي، صفحه شارپنس قرنيه محورهاي چرخش دوربين قرار مي¬گيرد. اين ابزار موقعيت ياب چرخشي حرفه¬اي در دوربين¬هاي سينار P3 و سينار X تعبيه شده است كه امكان پيدا كردن موقعيت صحيح صفحه چرخشي را فراهم مي¬آورد.
به منظور تصحيح پرسپكتيو، استاندارد لنز بايد در خلاف جهت حركت داده شود و استاندارد تصوير بايد به وضعيت اوليه خود بازگردانده شود و براي اين تنظيمات ترازهاي معيني در دوربين¬هاي فانوسي تعبيه شده است كه شما مي¬توانيد سريعاً به تنظيمات دلخواه برسيد.
براي آنكه صفحه شارپنس عملكرد مطلوبي داشته باشد نرم افزار sinar capturshop قابليت‌هاي خطوط نوسانگر را بر روي صفحه نمايش خود اثر داده تا در نهايت شما بتوانيد فوكوس دقيق تري از تصوير و سوژه داشته باشيد.
براي آنكه بهترين نوسان و چرخش را حاصل نماييم باید تا حد امکان از چرخشهای زاید ممانعت شود.
مشخصات فنی:
• ابزارهای انتقال و چرخش دقیق برای حصول بهترین شارپنس
• زاویه چرخش 45 درجه
• محاسبه گرعمق میدان
• وزن 5.2 کیلو گرم
• ابزارهای میکرومتری برای تنظیمات فوق العاده دقیق
شاتر الکترونیکی sinar e-shutter
این سیستم شاتر الکترونیکی سیناربرخوردار از میکروپروسسور (ریز پردازنده های) بسیار دقیقیست که ما حصل آن نهایت دقت در زمان کارکرد با دوربینهای فانوسی است. سرعت این شاتر معادل با 1/125 ثانیه می باشد.
عكس¬هايي كه با دوربين¬هاي معمولي گرفته مي¬شوند غالبا داراي پرسپكتيو مركزي مي¬باشند اگر صفحه تصوير در چنين دوربيني به موازات صفحه سوژه قرار نگرفته باشد، آنگاه عكس حاصل دچار اعوجاج و كج شدگي خواهد بود. از لحاظ ديدگاه نورسنجي، اگر صفحات تصوير و لنز مطابق با عملكرد يكديگر حركت چرخشي داشته باشد آن گاه بازتاب اين صفحات در نقطه¬اي يكديگر را قطع مي¬كنند.
به واسطه حركات چرخشي در دوربين¬هاي فانوسي، صفحه شارپنس قرنيه محورهاي چرخش دوربين قرار مي¬گيرد. اين ابزار موقعيت ياب چرخشي حرفه¬اي در دوربين¬هاي سينار P3 و سينار X تعبيه شده است كه امكان پيدا كردن موقعيت صحيح صفحه چرخشي را فراهم مي¬آورد.
به منظور تصحيح پرسپكتيو، استاندارد لنز بايد در خلاف جهت حركت داده شود و استاندارد تصوير بايد به وضعيت اوليه خود بازگردانده شود و براي اين تنظيمات ترازهاي معيني در دوربين¬هاي فانوسي تعبيه شده است كه شما مي¬توانيد سريعاً به تنظيمات دلخواه برسيد.
براي آنكه صفحه شارپنس عملكرد مطلوبي داشته باشد نرم افزار sinar capturshop قابليت‌هاي خطوط نوسانگر را بر روي صفحه نمايش خود اثر داده تا در نهايت شما بتوانيد فوكوس دقيق تري از تصوير و سوژه داشته باشيد. براي آنكه بهترين نوسان و چرخش را حاصل نماييم باید تا حد امکان از چرخشهای زاید ممانعت شود.

سیستمی بهینه جهت عکسبرداری دیجیتال
از جمله خصوصیات سیستم Sinar P3-dfمی توان به دقت بالا, سهولت کاربری ابزارها والمانها اشاره داشت.
با درایورهای میکرومتریک بسیار دقیق ، به شما نهایت قدرت و دقت فوکوس را می دهد. فوکوس نرم موجود در این سیستم , موجب افزایش ضریب دقت برای عکسبرداری در داخل استودیو می گردد و در این سیستم میزان دقت فوکوس حدودا تا %30 (در قیاس بامدل های پیشین) بیشتر است . همانطورکه می دانیم تکنولوژی دیجیتال در قیاس با آنالوگ تحولی شگرف در دنیای عکسبرداری بوده است و زین رو سطح سنسورهای جدید قادر به ثبت داده ها و پردازش اطلاعات تصویری بیشتری می باشند، با این حال و مع الوصف هنوز سنگ بنای اصلی عکسبرداری آنالوگ و اصول پایه ای حاکم بر آن دستخوش تغیرات چندانی نشده است. این موضوع بالاخص در زمینه عکسبرداری با دوربینهای فانوسی مصداق بیشتری پیدامی کند ، چرا که بایستی صفحات شارپنس به دقت موقعیت یابی شوند و نیزاصلاح پرسپکتیو ازاهمیت بسزایی برخورداراست. سینار برندی است که از قدیم الایام در خصوص تولید محصولات دوربینهای فانوسی همچنان خط مشی خود را برای بهبود روز افزون در کیفیت کالا حفظ نموده است.
• ایده آل جهت عکسبرداری داخل استودیو با استفاده ازیک آدابتور لغزشی کمکی ونیز ابزاری مناسب برای رول فیلم 120و220
• درایورهای میکرومتریک بسیاردقیق
• قابلیت سازگاری و تطبیق با متعلقات سینار
• قابلیت حرکت انتقالی و شیفت در راستای قائم cm + 4 / -2
• انحراف نرم: 19 + درجه 19 –
• فوکوس نرم 5cm
• وزن : 5.2 کیلوگرم
• لنزهای Sinar CEF, CMV , CAB
• انحراف سخت : 45 + درجه 45 –
• محسابه گر عمق میدان به شما اطلاع می دهد که چه میزان عمق میدانی برای ثبت تصویر نیاز دارید.
• سازگار باتمامی لنزهای Sinaron و لنزهای CMV
Tags: , , , , ,

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت را پر کنید
این قسمت را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
رفتن به نوار ابزار